product-specificatieblad Prefab balkbodems

Een balkbodem is een geprefabriceerde vlakke betonbekisting voor een betonbalk of een verzwaarde vloerstrook, ter vervanging van in het werk te storten balken.

Als onderdeel van de totale draagstructuur is een balkbodem een constructief bouwelement dat in combinatie met de breedplaatvloer een beperkte hoogte van de vloerconstructie kan opleveren. Met de balkbodem zijn grotere kolomvrije overspanningen mogelijk en kan een hogere bouwsnelheid gerealiseerd worden.

De balkbodem wordt alleen geleverd in combinatie met de breedplaatvloer. De hoofdconstructeur van het project bepaalt en is verantwoordelijk voor de aard en opzet van de constructie. De voor de hand liggende combinatie van balkbodem en breedplaat levert een besparing op in de engineeringfase, concentreert verantwoordelijkheden en vereenvoudigt de totale projectcoördinatie en -voortgang.

Plaatvorm:

De lengte, breedte en dikte van de balkbodem wordt mede bepaald door de aard van de constructie. Opstaande randen aan beide kanten (U-bak), schuine kop- en langszijde is voor Bruls Prefab Beton BV geen probleem.

De beugelwapening / bovenwapening nemen wij in de plaat op. Het specialisme van Bruls prefab Beton BV is dat de elementhoogte variabel is en wij kunnen daarom iedere hoogte fabriceren. Voor de oplegging van de breedplaat wordt een vlakke rand van 80 mm gemaakt, waarbij de beugels uit de balkbodem 100 mm vanaf de zijkant worden teruggeplaatst. Hierdoor kan een randjuk vervallen en wordt koppelwapening overbodig.

Samenstelling:

De balkbodem wordt vervaardigd van standaard beton. De wapeningskorven worden vervaardigd in een KOMO-gecertificeerde buigcentrale.                                                                                

Sparingen

Behoudens kolomsparingen als constructieve sparingen, zijn bouwkundige sparingen beperkt mogelijk. Het doorvoeren en instorten van leidingen moet altijd met de hoofdconstructeur overlegd worden.

Opleggingen:

De opleg- en aansluitdetails van de balkbodem worden in overleg met de hoofdconstructeur vastgesteld en zijn afhankelijk van de aard en opzet van de constructie. De vrije oplegging van een balkbodem is minimaal 100 mm. Bij de aansluiting op kolommen kan een kopsparing gemaakt worden of kan een oplegstrook in het werk gestort worden als een natte knoop. De balkbodem kan geleverd worden met stekwapening.

Onderstempeling:

De balkbodem, als onderdeel van de totale constructie, krijgt zijn definitieve sterkte na afstorten en verharden. In de bouwfase moet dus een verantwoorde onderstempeling geplaatst worden; deze onderstempeling wordt door de hoofdconstructeur bepaald en op de tekeningen aangegeven.

Afmetingen:

De balkbodem heeft een standaardbreedte van minimaal 400 mm tot maximaal 3000 mm. De standaardbreedte heeft altijd twee vellingkanten. De dikte van de balkbodem kan variëren van 50 mm tot iedere hoogte die gewenst is de lengte is maximaal ca. 10,00 m1.

Technische specificaties:

Dikte:                 standaard dikte is 50 mm

Lengte:              max. 10.000 mm

Breedte:            diverse afmetingen

Betonsterkte:    C28/35