product-specificatieblad Kanaalplaatvloeren

Kanaalplaatvloeren zijn prefab betonnen systeemvloeren met voorspanwapening, die in de lengte zijn voorzien van ronde holle kanalen waardoor de elementen een laag eigen gewicht hebben. De elementen hebben een breedte van 1.200 mm. Ze worden gebruikt in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden. De kanaalplaat biedt u een snelle en efficiënte manier van bouwen.

Wanneer de kanaalplaatvloeren worden geïsoleerd, worden ze voorzien van een fabrieksmatig aangebracht brandvertragend isolatiemateriaal (EPS). Ze zijn leverbaar met verschillende RC-waarde’s met bijbehorende isolatiedikte.

Toepassingen:

  • verdiepings- en begane grondvloer in de woning- en utiliteitsbouw
  • parkeergarages
  • grotere bouwprojecten

Voordelen:

  • gladde onderzijde, dus minimale afwerking
  • goede thermische en akoestische waarden
  • snelle en eenvoudige montage
  • korte levertijd

Montage:

De kanaalplaatvloer is een systeem wat door middel van een klem neergelegd wordt. De platen worden in het algemeen met een zelflosser op het werk gelost. Bij zwaardere types wordt rechtstreeks van de wagen gelost. Pasplaten worden voorzien van ingestorte hijslussen en met kettingen gemonteerd.

Milieuklasse/ brandwerendheid:

Standaard bezitten de elementen een brandwerendheid van 60 minuten.

Bij voorgespannen elementen afhankelijk van het type kan dit verhoogd worden naar 90 minuten (120 min).Geïsoleerde begane grondvloeren vallen in milieuklasse XC1. Voor andere toepassingen is uitvoering mogelijk in XC1 t/m XC4 en XF1 en XF3.

Wapening:

De kanaalplaten worden individueel gewapend volgens de berekening. De toegepaste strengen zijn 6.9 of 9.3 of 12.5 mm van de kwaliteit FeP1860. 

Betonkwaliteit: De sterkte van het beton is C45/55 of C53/65 conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005

Opbuiging:

De kanaalplaten zijn voorgespannen, dus moet er rekening gehouden worden met enige zeeg, afhankelijk van de lengte, breedte en spanwapeningpatroon. Opbuigingsverschillen met naastgelegen elementen kunnen voor het vullen van de voegen gereduceerd worden. Bij dakconstructies kan de opbuiging in de loop van de tijd toenemen, houd hier rekening mee met de bouwkundige aansluitdetails.

Technische specificaties:

Plaatdiktes: 150 / 200 / 265 / 320 / 400 mm

Breedte: 1.200mm   

RC-waarde: 3,0 tot 6,5