product-specificatieblad Breedplaatvloeren

Een breedplaatvloer is een geprefabriceerde betonplaat die tijdens de productie wordt voorzien van vier doorgaande tralieliggers. Deze wapening dient voor de stijfheid van de plaat tijdens de stortbelasting en om de bijlegwapening, koppelwapening en voegwapening op hoogte te stellen.

In het werk wordt hierop een laag beton gestort tot de constructiehoogte bereikt is. Wij kunnen de tralieliggers in de breedplaatvloer tot een hoogte van 320 mm. instorten, tot deze hoogte zijn er geen extra afstandhouders nodig t.b.v. de bijlegwapening. Naast de wapening die tijdens de productie in het element wordt gestort, dient tijdens de uitvoering een hoeveelheid bijlegwapening aangebracht te worden.

Wij kunnen dit voor u berekenen, alsmede leveren. Met de breedplaatvloer is constructief veel mogelijk middels versterkte stroken, uitkragingen, balkbodems met opstaande randen, vierzijdige oplegging en grote trapsparingen.

 

Sparingen / Centraaldozen:

Sparingen kunnen fabrieksmatig aangebracht worden, de sparingen worden uitgevoerd in gasbeton of polystyreen (tempex).

  • Tempex-sparingen:     minimaal 100x100 mm, zijde als veelvoud van 50 mm
  • Gasbeton-sparingen   minimaal 75x75 mm, maximaal 250x250 mm

Centraaldozen kunnen in de fabriek worden aangebracht.

De centraaldoos wordt in de breedplaat geplaatst. Standaard wordt er gebruik gemaakt van een Attema doos met uitgangen 5/8". 

Engineering:

De vloeren worden uitgewerkt volgens cat. 4 van Criteria 73/5 (KIWA).

Dit houdt onder meer in dat de hoofdconstructeur de optredende lijn- en puntlasten op de breedplaatvloer tekeningen dient op te geven.

Toepassingen:

  • kelderdekken in de woningbouw en utiliteitsbouw
  • verdiepingsvloeren in de woningbouw en utiliteitsbouw

Voordelen:

  • constructieve eenvoud
  • korte montagetijd
  • gladde/strakke onderzijde voor een minimale afwerking
  • leidingen kunnen in de vloeren worden ingestort

Montage:

De breedplaatvloer is een systeem dat door middel van kettingen aan de knooppunten van een tralieligger neergelegd wordt (hijsen op 1/5 van de lengte van de plaat). De kleinste hoek tussen kettingen en vloerplaat moet tenminste 60 graden zijn. De platen worden horizontaal met een kraan gelost van de vrachtwagen en op de plaats gelegd, waarbij gelet moet worden op een goede gewichtsverdeling (eventueel bij grote platen een evenaar toepassen). Het standaardgewicht van de platen is ca. 125 kg/m2 bij een dikte van 5 cm.

Oplegging:

Wij adviseren een oplegging van 20 mm bij metselwerk en 10 mm op beton. Bij een oplegging van min. 60 mm is geen tijdelijke ondersteuning langs de oplegging nodig. Bij een oplegging op metselwerk van 90 mm, 80 mm op beton en 70 mm op staal is er geen koppelwapening nodig. Een vlakke oplegging is noodzakelijk.

De hoofdconstructeur bepaalt of er een drukverdelend materiaal of glij-folie noodzakelijk is (bijv. bouwvilt, rubber of zandcement mortel.) Voor oplegdetails verwijzen wij naar het KOMO-attest met productcertificaat.

Onderstempeling:

Voordat de breedplaat elementen worden neergelegd, moet de onderstempeling worden aangebracht.

De meest gangbare stempelrij-afstand is ca. 1800 mm bij een plaatdikte van 50 mm. De stempeling moet zodanig geplaatst zijn dat de breedplaat een lichte toog krijgt. Bij vloeren >250 mm moet de stempelafstand aangepast worden. Grotere stempelrij-afstand is mogelijk door dikkere plaat en/of meerdere tralieliggers (of zwaardere).

De afstanden h.o.h van de onderstempeling staan vermeld op het legplan. De onderstempeling moet steeds dwars op de tralieliggers worden gemonteerd. Afhankelijk van de oplegging kan de randonderstempeling weggelaten worden. De onderstempeling kan pas worden weggehaald als het beton voldoende is uitgehard. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de hoofdconstructeur.

Milieuklasse/ brandwerendheid:

Milieuklasse XC1 is de meest gangbare klasse. Hogere milieuklassen zijn op aanvraag mogelijk, waarbij de plaatdikte eventueel aangepast moet worden, dit door de grotere vereiste dekking.

Standaard bezitten de elementen een brandwerendheid van 30 minuten. Bij grotere brandwerendheid (90 of 120 minuten) dient de dekking op de wapening aangepast te worden. Bij voorgespannen elementen kan de brandwerendheid ook verhoogd worden naar 90 of 120 min.

Kwaliteit:

Breedplaatvloeren worden geleverd als gewapend beton met een betonsterkte C30/37. Hogere sterkteklassen zijn op aanvraag mogelijk.

Bij de breedplaatvloer heeft de gelaste wapening een kwaliteitsterkte van FeB 500.

De onderzijde voldoet aan de afwerkingsklasse klasse A van de VBU (NEN 6722-02)

Bijlegwapening:

De bijlegwapening die berekend is kan door ons bij de vloer worden geleverd. De bijlegwapening wordt tijdens de uitwerking in KIWA categorie 4 bepaald.

Transport:

De breedplaatvloer wordt aangevoerd met behulp van een platte vrachtwagen. De vracht bedraagt max 25 ton. De bouwplaats dient rekening te houden met de grote en het gewicht van onze oplegger combinatie, zodat er een vlotte correcte aanvoer en verwerking van de elementen mogelijk is.

Technische specificaties:

Plaatdikte:      Standaard dikte is 50 mm.

Lengte:           Max. 10.000 mm.

Breedte:         Standaard breedte is 2.400 mm. / 3.000 mm.

Betonsterkte: C30/C37